Niniejsza strona zawiera Prospekt Informacyjny MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 

29.12.2017

PROSPEKT INFORMACYJNY MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:MS Płynnościowy; MS Obligacji; MS Stabilnego Wzrostu; MS Aktywnego Inwestowania; MS Akcji.