Niniejsza strona zawiera półroczne i roczne Sprawozdania Finansowe funduszu MS Parasolowy FIO. 

26.04.2018

Roczne Sprawozdanie Finansowe funduszu MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 30 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 r. 

31.08.2017

Połączone Sprawozdanie Finansowe MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 30 grudnia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 r.