Wyceny

Wyceny można pobrać w postaci pliku excel, klikając ikonkę Pobierz historyczne dane wycen znajdujacą się na czarnym pasku pod wykresem. 

Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po wartości bieżącej.

Zarząd MS TFI SA postanowił o zawieszeniu pobierania opłaty za zbycie jednostek uczestnictwa.

Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram