Wróć

Oświadczenie Zarządu MS TFI SA

08.03.2016

W nawiązaniu do artykułu „Prywatny Crist Broni się przed Marsem”, opublikowanego 8 marca br. w dzienniku „Rzeczpospolita” oraz „Twórcy stoczni Crist walczą o swoją stocznię z państwowym wspólnikiem”, opublikowanego 8 marca br. na portalu Trójmiasto.pl, pragniemy oświadczyć, że w wyżej wymienionych publikacjach znalazły się nieprawdziwe informacje.

Szanując postanowienia umowy inwestycyjnej, zawartej pomiędzy akcjonariuszami stoczni Crist, Fundusz MARS nie może udzielić szczegółowych informacji na temat negocjacji w sprawie spłaty pożyczki udzielonej stoczni Crist. Jednak nie możemy pozwolić na to, aby w prasie przekazywane były nieprawdziwe informacje na temat działań Funduszu MARS.

Od kilku miesięcy trwają rozmowy Funduszu MARS z Zarządem Spółki oraz pozostałymi akcjonariuszami stoczni Crist w sprawie warunków spłaty pożyczki, udzielonej stoczni przez Fundusz MARS.

W trakcie tych negocjacji propozycje Funduszu MARS ukierunkowane były  głównie na rozłożenie w czasie terminu spłaty długu oraz jego odpowiednie zabezpieczenie. Ze strony Funduszu nie pojawiła się jakakolwiek propozycja, związana z przejęciem akcji stoczni Crist w zamian za spłatę pożyczki. Formą zabezpieczenia pożyczki miał być między innymi zastaw ustanowiony na akcjach stoczni, co stanowi normalną praktykę biznesową, w przypadku tego rodzaju pożyczek. Podobny rodzaj gwarancji ustanowiony był na 100% akcji Crist w przypadku pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu.  Propozycję zwiększenia zaangażowania kapitałowego przez Fundusz złożyli w ostatniej fazie negocjacji nie kto inny, lecz Panowie Ireneusz Ćwirko i Krzysztof Kulczycki, czyli pozostali akcjonariusze stoczni Crist. Tym bardziej zaskakuje nas fakt, że podnoszone jest to w prasie jako zarzut wobec Funduszu.

Chcemy również odnieść się do stwierdzenia dotyczącego otwarcia Zakładu Nowych Budów przez Stocznię Remontową Nauta. Uruchomienie Zakładu Nowych Budów w Gdańsku było elementem zaplanowanej dywersyfikacji działalności grupy, a nie wewnętrznej konkurencji – jak sugerują Panowie Ćwirko i Kulczycki. Stocznia Nauta specjalizuje się w budowie nowoczesnych statków rybackich, jednostek pomocniczych i naukowo-badawczych,  skupia się więc na innej grupie klientów niż stocznia Crist. Klienci Stoczni Nauta prowadzą budowy w kilku stoczniach europejskich jednocześnie, zatem żadna stocznia nie ma na wyłączność armatorów.

Przepływy pracowników są zjawiskiem naturalnym w biznesie, a wybór pracodawcy jest indywidualną decyzją zatrudnionych. W Zakładzie Nowych Budów Stoczni Nauta pracuje obecnie około 500 osób, w tej grupie jedynie 4 osoby (a nie 150, jak podano w publikacjach) to byli pracownicy stoczni Crist, którzy zmienili pracę ze względu na miejsce zamieszkania w Gdańsku. 

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram