Wróć

Druga platforma Lotosu już w Naucie

21.11.2014

W piątkowe popołudnie platforma wiertnicza Lotos Petrobaltic wpłynęła do stoczni Nauta, gdzie przejdzie remont w zakresie odnowienia klasy. Przy nabrzeżu przeprowadzone zostaną prace przygotowawcze, przed zadokowaniem platformy w suchym doku.

W ramach zawartego kontraktu Nauta wykona remont klasowy obejmujący m.in. przegląd kadłuba, naprawy nóg i zbiorników, konserwację poszycia czyszczenie i malowanie dna oraz rufy, przegląd rurociągów oraz wymianę instalacji elektrycznej. Wszystkie prace odbędą się pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego American Bureau of Shipping (ABS).

Bardzo cieszy nas fakt, że będziemy remontować kolejną platformę dla spółki Lotos Petrobaltic. Ten kontrakt jest doskonałym przykładem tego, że podejmujemy się coraz bardziej wymagających, innowacyjnych zadań. Nasza aktywność w różnych obszarach gospodarki morskiej jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku i potwierdza, że jesteśmy przygotowani nie tylko do tego, by remontować tradycyjne statki, lecz także, by budować nowe jednostki oraz przebudowywać i remontować jednostki wysoko specjalistyczne – mówi Krzysztof Juchniewicz, wiceprezes zarządu ds. handlu stoczni Nauta.

„Lotos Petrobaltic” to platforma samopodnośna (jack-up), wyposażona jest w trzy nogi kratownicowe, umożliwiające jej prowadzenie wierceń na wodach o głębokości 105 m.  Platforma została zbudowana w 1989 r. w Singapurze. Lotos kupił ją w lutym 2014r., wcześniej prowadziła odwierty na wodach zachodniej Afryki, pracując dla firmy Transocean Offshore Gulf of Guinea. Dla Lotosu platforma będzie wykonywała zarówno nowe otwory, jak również prace związane rekonstrukcją otworów już istniejących.

„Lotos Petrobaltic” to już druga platforma należąca do koncernu Lotos, która zostanie wyremontowana przez spółki z grupy MARS Shipyards & Offshore. 30 października br. konsorcjum trzech spółek – Energomontaż-Północ Gdynia, Nauta i Crist – zawarły umowę na przebudowę platformy wiertniczej „Petrobaltic” na platformę wydobywczą. Podczas przebudowy zostaną wykonane prace związane z usunięciem niektórych urządzeń i instalacji i zamontowanie w ich miejsce nowych instalacji produkcyjnych. Zostanie też przeprowadzona fabrykacja, montaż i wyposażenie dwóch sekcji kadłuba. Nogi kratownicowe zostaną zdemontowane i zastąpione nogami cylindrycznymi o długości 126 m. Po zakończeniu przebudowy platforma „Petrobaltic” będzie elementem centrum produkcyjnego na złożu B8, którego potencjał wydobywczy został oszacowany na około 3,5 mln ton ropy naftowej. Przygotowanie platformy do pracy na polu wydobywczym pozwoli więc w większym stopniu wykorzystać potencjał złoża. 

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram