Oferta MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych obejmuje:

  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE 

    W ofercie MS TFI znajduje się tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, które obejmuje m.in. pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie portfelem papierów wartosciowych.

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ MS TFI?

·       Posiadamy doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych oraz zespół z wieloletnią praktyką w zarządzaniu funduszami

·       Zapewniamy bezpieczeństwo zainwestowanych środków

·       Gwarantujemy niskie koszty zarządzania

·       Jesteśmy jedynym TFI w 100% należącym do Skarbu Państwa, które prowadzi otwarty fundusz inwestycyjny

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram