Podstawowe zasady bezpieczeństwa

BEZPIECZNE LOGOWANIE

Upewnij się, że jesteś na stronie: https://i-fundusze.pl/mstfi, zabezpieczonej ikonką zamkniętej kłódki.


Sprawdź poprawność certyfikatu bezpieczeństwa – klikając dwukrotnie w ikonkę kłódki sprawdzisz czy zakupu certyfikatu dokonał PKO BP Finat sp. z o.o. świadczący usługi agenta transferowego dla funduszy MS TFI.


Chroń dane do logowania (login i hasło) – zachowaj dyskrecję wprowadzając dane uwierzytelniające do serwisu.


Zawsze czytaj ostrzeżenia przeglądarki o błędnym certyfikacie.


Po zalogowaniu nie odchodź od komputera, po zakończeniu pracy z serwisem – wyloguj się i zamknij przeglądarkę.


Jeżeli jakikolwiek element serwisu wzbudzi Twoje wątpliwości – NIE LOGUJ SIĘ! I natychmiast skontaktuj się z naszym konsultantem pod numerem 22 539 23 45.


PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO IAT!

Wprowadzaj adres serwisu internetowego IAT ręcznie.


Upewnij się, że jesteś na stronie: https://i-fundusze.pl/mstfi i adres zaczyna się od: https://


Uważnie czytaj komunikaty i powiadomienia pojawiające się w trakcie logowania i korzystania z serwisu.


Sprawdź czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się ikonka zamkniętej kłódki – sygnalizuje ona, że strona jest zabezpieczona certyfikatem z szyfrowanym połączeniem. W zależności od przeglądarki, ikonka kłódki może się pojawić w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu:

Sprawdź poprawność certyfikatu bezpieczeństwa – po dwukrotnym kliknięciu w ikonkę kłódki istnieje możliwość wyświetlenia ogólnych oraz szczegółowych informacji o certyfikacie. W szczegółach certyfikatu znajdziesz informację, że został on wystawiony dla domeny: https://i-fundusze.pl/mstfi. Możesz się również dowiedzieć, że zakupu certyfikatu dokonał PKO BP Finat sp. z o.o., który świadczy usługi agenta transferowego dla funduszy MS TFI.


Nie ignoruj pojawiających się w przeglądarce komunikatów o alertach bezpieczeństwa.


Stosuj bezpieczne hasło – unikaj prostych do odgadnięcia haseł słownikowych oraz haseł zawierających imiona, nazwiska, daty urodzenia, łatwe do odgadnięcia sekwencje (np. qwerty, 12345678). Upewnij się, że w przeglądarce wyłączona jest funkcja zapamiętywania haseł internetowych. Okresowo zmieniaj hasło!


Nie stosuj tego samego hasła do innych serwisów, usług i poczty elektronicznej!


Nigdy nie udostępniaj osobom trzecim identyfikatora i hasła dostępu! Nigdzie ich nie zapisuj.


Wpisując hasło i identyfikator do serwisu zachowaj dyskrecję i upewnij się, że nikt Cię nie obserwuje.


Nie loguj się do serwisu na ogólnie dostępnych i niesprawdzonych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych, hotelach. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania!

 
Nie instaluj na żądanie dodatkowego oprogramowania na komputer, tablet lub telefon – złośliwe oprogramowanie lub aplikacja mogą umożliwić przejęcie kontroli nad Twoim urządzeniem.


Korzystaj z legalnego oprogramowania i na bieżąco je aktualizuj – w szczególności system operacyjny, program antywirusowy oraz rekomendowaną przeglądarkę.


Pamiętaj! Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości przerwij korzystanie z serwisu i skontaktuj się z naszym konsultantem telefoniczne pod numerem 22 539 23 45.

 

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram