Aktualności

31.07.2020
Zarząd MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., które zarządza MS Parasolowym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym informuje, że wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego zmniejszyła się do poziomu poniżej 2.500.000 zł. Spadek spowodowany jest złożeniem żądania odkupu jednostek uczestnictwa przez uczestnika. Towarzystwo nie przewiduje dalszej działalności Funduszu, o czym poinformowało w rocznym sprawozdaniu finansowym MS FIO za 2019 rok.
31.07.2020
MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych samochodów należących do floty Spółki.