Aktualności

27.08.2020
Zarząd MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 27 sierpnia 2020 roku powziął informację o spadku wartości aktywów netto MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego poniżej 2 mln PLN. Tym samym nastąpiła przesłanka rozwiązania Funduszu z art. 246 ust. 1 punkt 4) Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz z art. 27 ust. 1 punkt 3) Statutu MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
14.08.2020
MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zakończeniu pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż używanych samochodów należących do floty Spółki.