Aktualności

15.06.2021
MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych samochodów należących do floty Spółki.
13.04.2021
Zaproszenie do składania oferty na przegląd i badanie sprawozdań finansowych funduszu MARS FIZ na lata 2021-2022