Aktualności

27.08.2020
Zarząd MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 27 sierpnia 2020 roku powziął informację o spadku wartości aktywów netto MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego poniżej 2 mln PLN. Tym samym nastąpiła przesłanka rozwiązania Funduszu z art. 246 ust. 1 punkt 4) Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz z art. 27 ust. 1 punkt 3) Statutu MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
14.08.2020
MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zakończeniu pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż używanych samochodów należących do floty Spółki.
31.07.2020
Zarząd MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., które zarządza MS Parasolowym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym informuje, że wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego zmniejszyła się do poziomu poniżej 2.500.000 zł. Spadek spowodowany jest złożeniem żądania odkupu jednostek uczestnictwa przez uczestnika. Towarzystwo nie przewiduje dalszej działalności Funduszu, o czym poinformowało w rocznym sprawozdaniu finansowym MS FIO za 2019 rok.
31.07.2020
MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych samochodów należących do floty Spółki.