Niniejsza strona zawiera ogłoszenia dotyczące funduszu MS Parasolowy FIO. 

15.11.2019

Niniejszym MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w kluczowych informacjach dla inwestorów Subfunduszu MS Akcji

13.02.2019

Niniejszym MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w kluczowych informacjach dla inwestorów Subfunduszu MS Płynnościowy

13.02.2019


Niniejszym MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w prospekcie informacyjnym MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Prospekt). 

13.02.2019

Niniejszym MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty