Aktualności

08.06.2020
MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zakończeniu pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż używanych samochodów należących do floty Spółki.
01.06.2020
Treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu MS TFI S.A.
01.06.2020
Treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu MS TFI S.A.