Aktualności

31.07.2020
Zarząd MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., które zarządza MS Parasolowym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym informuje, że wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego zmniejszyła się do poziomu poniżej 2.500.000 zł. Spadek spowodowany jest złożeniem żądania odkupu jednostek uczestnictwa przez uczestnika. Towarzystwo nie przewiduje dalszej działalności Funduszu, o czym poinformowało w rocznym sprawozdaniu finansowym MS FIO za 2019 rok.
31.07.2020
MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych samochodów należących do floty Spółki.
30.07.2019

MS TFI S.A., jako zarządzający MARS Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (RFi 577), w związku z obowiązkiem dokonywania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego, zaprasza zainteresowane podmioty do przedstawienie oferty na przegląd i badanie sprawozdań finansowych funduszu na lata 2019-2020.

Oświadczenie Zarządu Stoczni Remontowej Nauta w sprawie pożaru budynku magazynowego  znajdującego się na terenie  Zakładu Nowych Budów w Gdańsku
18.07.2018

W dniu 17.07.2018 r. doszło do pożaru w jednym z budynków magazynowych użytkowanych przez SR Nauta w Gdańsku. W budynku tym magazynowane jest wyposażenie niezbędne do bieżących prac Zakładu Nowych Budów SR Nauta. Sam budynek nie jest własnością Stoczni Nauta i jest administrowany przez spółkę Synergia. Nikt z pracowników ani współpracowników przebywających na terenie stoczni nie ucierpiał.

  • Strona 1 z 8
  • >
  • >>