Aktualności

30.07.2019

MS TFI S.A., jako zarządzający MARS Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (RFi 577), w związku z obowiązkiem dokonywania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego, zaprasza zainteresowane podmioty do przedstawienie oferty na przegląd i badanie sprawozdań finansowych funduszu na lata 2019-2020.