PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Głównym obszarem działalności Energomontażu-Północ Gdynia jest produkcja skomplikowanych konstrukcji stalowych dla sektora offshore, energetyki (w tym atomowej i odnawialnej) oraz chemii i petrochemii. EPG jest dostawcą cenionym na całym świecie, ponad 80% produktów spółki trafia na eksport. Spółka ma w swym portfolio szereg projektów związanych z wydobyciem surowców z dna morskiego (m.in. na pola Moho Nord, Gina Krog, Aasta Hansteen, Greater Stella) oraz z budową morskich farma wiatrowych (London Array, Rodstand, Walney, Gwynt y Mor, Nordwesee) 

W 2013 r. EPG oddał do użytku nowoczesną halę do zwijania blach i obróbki mechanicznej elementów wielkogabarytowych. Inwestycja ta znacząco zwiększyła możliwości produkcyjne Energomontażu-Północ Gdynia. Hala wyposażona została w unikalne na rynku europejskim urządzenia, pozwalające realizować projekty nie tylko dla sektora offshore i morskiej energetyki wiatrowej, lech także przemysłu lotniczego, kolejowego, energetycznego czy zbrojeniowego. 

Energomontaż-Północ Gdynia oferuje także konwersje statków offshore oraz prefabrykację i montaż specjalistycznego wyposażenia. 

Więcej informacji na temat spółki na stronie internetowej: www.epgsa.com 

ZAPLECZE PRODUKCYJNE

Całkowita powierzchnia – 12,5 ha

Zakład nr 1 przy ul. Czechosłowackiej – 4,3 ha

Zakład nr 2 przy ul. Handlowej – 8,2 ha

Długość nabrzeża – 350 m  

Suchy Dok SD I (wymiary – 240 x 40 x 8 m)

Suwnica o udźwigu 500 t

3 dźwigi o udźwigu od 20 do 80 t

Hale produkcyjne (łączna powierzchnia 1,17 ha; w każdej hali znajdują się suwnice o udźwigu od 8 do 20 t)

Możliwość korzystania z doków pływających stoczni Nauta