Niniejsza strona zawiera dokumenty i regulaminy obowiązujące w MS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych oraz funduszu MS Parasolowy FIO. 

15.11.2019

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat opłat pobieranych przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA za nabycie jednostek uczestnictwa funduszu MS Parasolowy FIO. 

20.03.2018

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat opłat pobieranych przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA za nabycie jednostek uczewtnictwa funduszu MS Parasolowy FIO.