Poradnik Inwestowania

DLACZEGO INWESTOWAĆ W FUNDUSZE? 

Zyski z inwestycji 

Fundusz inwestycyjny zapewnia atrakcyjne stopy zwrotu. W odróżnieniu od lokat i kont oszczędnościowych stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych są nieograniczone, co umożliwia uzyskanie zysków przewyższających oprocentowanie lokat i rachunków oszczędnościowych.

Komfort

Niemal wszystkie czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku inwestycyjnego wykonasz przez internet. Z łatwością możesz też sprawdzić notowania poszczególnych funduszy / subfunduszy oraz wartość swojego portfela.

Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych mają wysoką płynność – jeżeli zdecydujesz się wycofać swoje środki, możesz to zrobić bez długiego oczekiwania lub narażania się na utratę odsetek jak ma to miejsce w przypadku lokat bankowych.

Możliwość wyboru 

Poszczególne subfundusze są zróżnicowane, dzięki czemu możesz wybrać takie, które najlepiej odpowiadają twoim potrzebom i apetytowi na ryzyko. 

Bezpieczeństwo

Działalność funduszy i zarządzających nimi towarzystw funduszy inwestycyjnych nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego i uregulowana w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Dla bezpieczeństwa twoich środków, są one przechowywane u depozytariusza - bank, który odpowiada za ich właściwe inwestowanie i bezpieczeństwo.

Profesjonalizm

Fundusze zarządzane są przez zespół doświadczonych profesjonalistów, których umiejętności potwierdzone są odpowiednimi licencjami.

Nie wszyscy znają się na inwestowaniu. W towarzystwach funduszy inwestycyjnych pracują specjaliści, którzy nieustannie śledzą i analizują rynek wyszukując najlepszych możliwości inwestycyjnych i pomnażania twoich środków oszczędzając ci dużo czasu. 

Płynność środków 

Inwestowanie w fundusze nie powoduje zamrożenia środków  tak jak na lokatach bankowych. Zainwestowane środki można wycofać w dowolnym momencie, nie tracąc uzyskanych dotychczas korzyści.

 

JAK KUPIĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W MS PARASOLOWY FIO? 

Aby rozpocząć inwestowanie, nie musisz nawet wychodzić z domu:

  1. Jeżeli jesteś już naszym klientem, przejdź do serwisu transakcyjnego
  2. Nie jesteś naszym klientem? Możesz w prosty sposób otworzyć rachunek inwestycyjny przez internet.
  3. Możesz też zostawić nam swój numer telefonu, oddzwonimy i pomożemy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące inwestowania w MS Parasolowy, skontaktuj się z infolinią. Konsultanci są do dyspozycji pod numerem telefonu: +48 22 539 23 45 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00.

 

Przydatne dokumenty 

Instytucje wspólnego inwestowania działają w ramach polskiego prawa w oparciu o Ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz szczegółowe Rozporządzenia. Działające w Polsce fundusze otwarte są zgodne z UCITS, tzn. fundusze podlegają (częściowo pośrednio) regulacjom europejskim – w tym dyrektywie UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferible Securities). Dla Państwa wygody w jednym miejscu zebraliśmy najważniejsze dokumenty: 

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546)  ZOBACZ
   
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1207) ZOBACZ
   
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205)  ZOBACZ
   
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2017 poz. 1444) ZOBACZ
   
Dyrektywa Rady z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) ZOBACZ

 

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram