Wróć

Jak PPE mogą wspierać Pracodawców?

19.01.2018

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego mamy obecnie do czynienia z najniższym od 25 lat wskaźnikiem bezrobocia. Na koniec listopada 2017 r. stopa bezrobocia wynosiła zaledwie 6,5%. Oznacza to, że rynek pracy jest dziś rynkiem pracownika. Z punktu widzenia pracodawców wiąże się to ze istotnymi trudnościami w rekrutacji pracowników. Rozwiązaniem problemu mogą być PPE.

Chcąc przyciągnąć kompetentnych pracowników, którzy będą w pełni spełniali oczekiwania stawiane im na danym stanowisku, pracodawcy stosują różnego rodzaju zachęty. Jednak nie zawsze pamiętają o tym, że bardzo skutecznym rozwiązaniem może być zaoferowania zatrudnionym Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE).

Raport Sedlak&Sedlak wskazuje, że blisko 19% badanych pracowników uważa PPE za najbardziej atrakcyjny benefit. Nie bez powodu pracownicy tak bardzo cenią możliwość oszczędzania na emeryturę. Z punktu widzenia zatrudnionego PPE to podwyżka z odroczoną płatnością, a jednocześnie gwarancja wyższej emerytury.

Kolejnym argumentem, który przemawia za utworzeniem PPE jest rządowy plan wprowadzenia w 2019 r. obowiązkowych Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Uruchomienie PPE zwolni pracodawcę z obowiązku tworzenia PPK. Jest to o tyle istotne, iż przewaga PPE wynika przede wszystkim z możliwości okresowego obniżenia lub zwiększenia składek przez pracodawcę – czego nie zapewni PPK.

PPE jest korzystnym rozwiązaniem z uwagi na przywileje podatkowe. Pracodawca może zaliczyć składki odprowadzane na PPE do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto, składki są wolne od kosztów ZUS, a wszystkie zgromadzone środki nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn w przypadku śmierci uczestnika i konieczności ich wypłaty przez jego beneficjentów.

W ramach PPE pracodawca odkłada co miesiąc składki na emerytury swoich pracowników, niezależnie od środków gromadzonych przez nich w ZUS i OFE. Oprócz składki, którą co miesiąc wpłaca pracodawca, również sam pracownik może dodatkowo odkładać dobrowolną składkę, która będzie pobierana z jego wynagrodzenia.

Pracodawców zainteresowanych uruchomieniem PPE zapraszamy do współpracy z MS Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Informacje na temat PPE prowadzonych w MS TFI znajdą państwo w zakładce Produkty Emerytalne.

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram