Wróć

Pracowniczy Program Emerytalny MS TFI zarejestrowany

19.06.2017

9 czerwca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o wpisaniu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych PPE tworzone przez MS TFI SA w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego. 

Zarządzającym programem jest MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: MS Płynnościowy, MS Obligacji, MS Akcji. Jest to krok do wdrożenia nowoczesnego sposobu oszczędzania środków na emeryturę, wpisujący się w założenia planu reformy sytemu emerytalnego Wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

MS Parasolowy FIO został zaprojektowany specjalnie z myślą o zarządzaniu środkami emerytalnymi. Wdrożenie PPE we własnym TFI jest kolejnym etapem do zaoferowania tej formy zorganizowanego oszczędzania finansowanego pozostałym pracodawcom, by mogli zapewnić swoim pracownikom wyższą emeryturę i jednocześnie umożliwić im oszczędzanie własnych, dodatkowych środków z wykorzystaniem najtańszych produktów finansowych 
na rynku. Składki powiększone o zyski osiągnięte z ich inwestowania stanowić będą w przyszłości dodatkowe świadczenie emerytalne pracownika.

- Wdrożenie PPE w naszym TFI jest kolejnym rozdziałem w przyjętej przez nas strategii. Jesteśmy pierwszym, całkowicie państwowym TFI, które, zaczynając od FIZ-ów, wprowadziło do oferty fundusz otwarty, a następnie utworzyło PPE. Kolejnym etapem będzie oferta dla podmiotów zewnętrznych, nad którą właśnie pracujemy. Warto dodać, że wdrożenie i rejestracja naszego programu odbyła się w rekordowym czasie, wbrew doniesieniom w mediach o wydłużonych kolejkach w KNF. Nasze PPE posiada bardzo konkurencyjne, niskie koszty, jest niezwykle proste w konstrukcji, jednocześnie obejmuje wyczerpujące spektrum inwestycji. Mamy także w swojej ofercie IKE i IKZE oraz przygotowujemy się do uczestniczenia w zarządzaniu Pracowniczymi Programami Kapitałowymi (PPK), w oczekiwaniu na ogłoszenie założeń ustawy emerytalnej – mówi Leszek Milczarek p.o. Prezesa Zarządu MS TFI SA.

Pracownicze programy emerytalne to wciąż jeden z nielicznych rodzajów inwestowania zwolnionych w Polsce z podatku od zysków kapitałowych.  Również dochód z inwestycji oraz przyszłe świadczenia z tytułu PPE są zwolnione z podatku dochodowego. Jest to także sposób na zapewnienie bezpieczeństwa finansowego uczestnikom programu poprzez gromadzenie dodatkowego kapitału na przyszłą emeryturę i w efekcie znaczące jej podwyższenie.

PPE oferuje także wiele korzyści pracodawcom, m.in. wartość składki podstawowej nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalania obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Wszystkie wydatki poniesione na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programu, w tym wpłacone składki podstawowe, stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu.

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram