Wróć

Jest projekt ustawy o PPK

21.02.2018

15 lutego Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dokument trafił do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego, aby przedstawiciele pracodawców, związkowców i rządu mogli rozpocząć konsultacje nowych rozwiązań. Co wprowadzenie PPK oznacza dla przyszłych emerytów oraz pracodawców?

Według wstępnych założeń PPK mają zostać wprowadzone już w 2019 r. Głównym założeniem ustawodawcy jest zwiększenie liczby Polaków oszczędzających na przyszłe emerytury w ramach III filaru. Jednak zgromadzone w PPK oszczędności będą mogły być przeznaczone także na leczenie w przypadku poważnych problemów ze zdrowiem, lub na wkład własny przy zakupie pierwszego mieszkania (z obowiązkiem zwrotu do PPK).

Dla Pracodawcy uruchomienie PPK będzie obowiązkowe. Podmiotami, które zostaną zwolnione z tego obowiązku będą te przedsiębiorstwa, które wcześniej otworzą Pracownicze Programy Emerytalne. W pierwszej kolejności PPK będą musiały otworzyć przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 250 osób (na początku 2019 r.), następnie w połowie 2019 r. dołączą do nich pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób. Pozostałych przedsiębiorców ustawa o PPK zacznie obowiązywać z początkiem 2020 r.

W przypadku pracowników będzie obowiązywała dobrowolność w przystąpieniu do PPK. Każdy pracownik poniżej 55 roku życia zostanie automatycznie zapisany do programu, jednak jeśli będzie chciał z niego zrezygnować, będzie mógł złożyć u pracodawcy deklarację o rezygnacji.

Oszczędności gromadzone w PPK będą złożone ze składek wnoszonych przez pracownika i pracodawcę, a dodatkowo dla każdego uczestnika państwo zapewni premię powitalną w wysokości 250 zł (do 2020 r.) oraz dopłatę roczną w wysokości 240 zł. Składka pracownika wyniesie 2% miesięcznego wynagrodzenia – kwota ta będzie odejmowana od pensji po opodatkowaniu i odkładana przez pracodawcę. Program umożliwi też zadeklarowanie dodatkowych 2 % dobrowolnej składki. Dla pracodawcy obowiązkowa składka wyniesie 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składka pracodawcy będzie mogła być powiększona o dobrowolną wpłatę w wysokości dodatkowych 2,5%. Co istotne, składki na PPK będą zwolnione z odprowadzania składek na ZUS.

 

PPK_film animowany IZFiA from Mars Shipyards Offshore on Vimeo.

Więcej informacji na temat założeń PPK można znaleźć w prezentacji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Dokument jest dostępny TUTAJ.

 

 

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram