Wróć

MSR Gryfia z najkorzystniejszą ofertą na dostawę lodołamaczy dla RZGW Gdańsk

27.03.2017

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A., wygrała przetarg na budowę czterech nowych lodołamaczy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Oferta stoczni została uznana za najkorzystniejszą w wyniku dokonanego przez Zamawiającego badania i oceny ofert w ramach przetargu nieograniczonego.

Udział w przetargu brały łącznie dwa podmioty: MSR Gryfia S.A. i Remontowa Shipbuilding S.A.  Budowa lodołamaczy zostanie sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Termin zakończenia realizacji zamówienia został wyznaczony przez Zamawiającego na IV kwartał 2021 r.

Przetarg dotyczy budowy jednego lodołamacza czołowego i trzech liniowych. Lodołamacz czołowy będzie przeznaczony do rozbijania grubej pokrywy lodowej i wyłamywania rynien w lodzie, natomiast lodołamacze liniowe posłużą do rozdrabniania pokruszonego lodu i poszerzania rynny wyłamanej przez lodołamacze czołowe oraz jej wyłamywanie w obszarze niedostępnym dla lodołamaczy czołowych.

Wszystkie jednostki będą przystosowane do tego, by pełnić funkcję holowników, jak również funkcje ratownicze. Lodołamacze będą przystosowane do pełnienia funkcji poprzez przyłącze dla zasilania instalacji obiektu gaszonego oraz funkcji zwalczania rozlewów ropopochodnych poprzez możliwość zainstalowania na pokładzie bębna z zaporą. Na każdym z lodołamaczy przewidziano pomieszczenia mieszkalne i socjalne dla sześcioosobowej załogi.

Jednostki zostaną zbudowane w zakładzie w Szczecinie.

Jest to kolejna seria lodołamaczy, które zbuduje MSR Gryfia. W 2014r., podobne dwie jednostki: lodołamacz czołowy Stanisław i lodołamacz liniowy Andrzej zostały wybudowane i przekazane dla RZGW Szczecin.

Obecnie RZGW Gdańsk dysponuje pięcioma lodołamaczami – Tygrysem, Orką, Foką, Żbikiem i Rekinem, które mają od 24 do 31 lat. Budowa czterech nowych jednostek stanowi część programu odnowienia flotylli lodołamaczy w całej Polsce. 

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram