Wróć

Szczeciński Park Przemysłowy w grupie MARS

23.01.2017

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MARS MARS jest już właścicielem Szczecińskiego Parku Przemysłowego. W piątek 20 stycznia została podpisana umowa z dotychczasowym właścicielem – Towarzystwem Finansowym Silesia.

Fundusz MARS FIZ nabył SPP za kwotę 101,5 mln złotych. Włączenie Szczecińskiego Parku Przemysłowego wpisuje się w realizację strategicznych założeń grupy związanych z doskonaleniem operacyjnym organizacji oraz budową największej grupy stoczniowej w tej części Europy. Ponadto, włączenie majątku SPP do grupy MARS pozwoli wzmocnić ośrodek stoczniowy w Szczecinie i w bardziej efektywny sposób wykorzystać posiadany potencjał.

Dzięki tej transakcji grupa MARS może w jeszcze większym stopniu uczestniczyć w programie aktywizacji przemysłu stoczniowego w Polsce – mówi Konrad Konefał, Prezes Zarządu MS TFI, które zarządza funduszem MARS. Szczeciński Park Przemysłowy to ponad 45 hektarów powierzchni zaprojektowanej do produkcji stoczniowej. Ze względu na pochylnie, są to jedne z kluczowych aktywów stoczniowych, które umożliwią nam wejście w segment budowy dużych statków – dodaje.

Włączenie Stoczni Szczecińskiej do grupy MARS jest szczególnie istotne ze względu na planowany program budowy promu ro-pax dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Zarówno SPP, jak i stocznie MSR Gryfia i Nauta są sygnatariuszami listu intencyjnego w tej sprawie i uczestniczą w przygotowaniu szczegółowych założeń konsorcjum, które będzie budowało prom.

MARS Shipyards & Offshore to grupa spółek portfelowych funduszu MARS FIZ, których głównym obszarem aktywności jest budowa i remonty statków oraz produkcja konstrukcji stalowych dla segmentu offshore. Grupę tworzą Energomontaż-Północ Gdynia i Energop, Stocznia Remontowa Nauta, Morska Stocznia Remontowa Gryfia i biuro projektowo-konstrukcyjne MARS Design & Solutions. Ponieważ Fundusz MARS jest mniejszościowym udziałowcem w spółkach Crist i ST3 Offshore , spółki te współpracują z Grupą w zakresie wspólnego wykorzystania technologii i potencjału produkcyjnego. 

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram