Wróć

UDANY ROK DLA MS PARASOLOWY FIO

10.11.2017

Niedawno minął rok od uzyskania przez MS TFI SA zgody na prowadzenie Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Był to bardzo dynamiczny okres dla nowo otwartego funduszu – w tym czasie uruchomione zostało pierwsze PPE, a jednocześnie osiągane wyniki zapewniły wydzielonym subfunduszom miejsca w czołówce notowań. 

W październiku 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na utworzenie Funduszu, następnie w grudniu MS Parasolowy został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych. Księgi funduszu zostały otwarte w styczniu br. i od tej pory fundusz rozpoczął działalność operacyjną. Aktualnie Fundusz inwestuje poprzez 3 wydzielone subfundusze, które umożliwiają wybór najbardziej powszechnych strategii, od najbezpieczniejszej po agresywną – w zależności od indywidualnych preferencji uczestników. MS Płynnościowy, MS Obligacji oraz MS Akcji obsługują następujące programy: pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE i IKZE).

Przez rok w MS TFI zbudowaliśmy odpowiednią infrastrukturę do obsługi MS Parasolowego FIO. Stworzyliśmy też profesjonalny zespół zarządzających, posiadający dwudziestoletnie doświadczenie na rynku finansowym, dedykowany do zarządzania MS Parasolowy FIO – mówi Leszek Milczarek, Wiceprezes Zarządu MS TFI.  Zaledwie po kilku miesiącach od rozpoczęcia działalności MS Akcji i MS Obligacji znalazły się na szczycie notowań w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych oraz w grupie funduszy polskich uniwersalnych papierów dłużnych – dodaje.

Obecnie[1] w notowaniach za ostatnie 3 miesiące oba subfundusze zajmują pierwsze miejsca w swoich grupach z wynikami odpowiednio: +5,77% - MS Akcji (przy średniej stopie zwrotu dla funduszy akcji polskich uniwersalnych + 0,26%) i 1,07 % - MS Obligacji (przy średniej +0,31% dla funduszy dłużnych polskich uniwersalnych).

MS Parasolowy oferuje zarządzanie pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE). Już w czerwcu MS TFI otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na uruchomienie w Towarzystwie Pracowniczego Programu Emerytalnego. Warto dodać, że wdrożenie i rejestracja PPE w MS TFI odbyła się w rekordowym tempie. Obecnie Towarzystwo oferuje programy zewnętrznym podmiotom, przygotowując się jednocześnie do uczestniczenia w zarządzaniu Pracowniczymi Programami Kapitałowymi (PPK), w oczekiwaniu na ogłoszenie założeń ustawy emerytalnej.

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (MS TFI) zarządza Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym MARS (MARS FIZ). Zarówno Towarzystwo, jak i MARS FIZ działają od drugiej połowy 2010 r., na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. MARS FIZ zarządza portfelem pięciu spółek z sektora remontu statków i budowy konstrukcji stalowych dla branży offshore (oil and gas oraz wind power), spółki przemysłowej (producenta kotłów energetycznych), a także pięciu spółek, których głównymi aktywami są nieruchomości.

 

[1] Dane na 8 listopada 2017 r.

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram