Wróć

Zmiana we władzach MS TFI

17.11.2016

16 listopada br. Rada Nadzorcza MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA podjęła decyzję o zmianie składu zarządu MS TFI. 

W związku z rezygnacją Adama Lesińskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu MS TFI SA, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powierzeniu tej funkcji Konradowi Konefałowi. Wiceprezesem Zarządu pozostał Leszek Milczarek, który sprawuję tę funkcje od stycznia br.

Konrad Konefał, Prezes Zarządu MS TFI

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie poprawy efektywności i restrukturyzacji dużych spółek i grup kapitałowych w sektorze produkcyjnym, w szczególności w branży energetycznej, górniczej, hutniczej, zbrojeniowej i stoczniowej. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej dla firm z tych branż realizował projekty doradcze jako konsultant i project manager. Pełnił także funkcje menedżerskie, w tym prezesa i członka zarządu w spółkach o profilu usługowym.

Z MS TFI związany jest od września br. Jako dyrektor zarządzający, odpowiadał za rozwój biznesu stoczniowego i nadzór nad spółkami z grupy MARS Shipyards & Offshore.

Wykształcenie z dziedziny zarządzania i psychologii zdobył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Leszek Milczarek,  Wiceprezes Zarządu MS TFI

Doświadczony menedżer, od wielu lat związany z rynkiem kapitałowym. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu instrumentami finansowymi. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej zajmował się lokowaniem aktywów na rynku polskim i zagranicznym oraz prowadzeniem złożonych projektów. Pracował na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, m.in. w: PTE DOM SA, DWS Polska TFI SA, CA IB IM SA, TFI Allianz Polska SA. 

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA zarządza Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym MARS (MARS FIZ) oraz Funduszem Rozwoju Nieruchomości LOTUS FIZ. Towarzystwo, zarządzając funduszami, dąży do maksymalizacji wartości posiadanych aktywów poprzez wdrażanie działań naprawczych, realizację projektów inwestycyjnych oraz wykorzystanie efektu synergii pomiędzy spółkami portfelowymi.

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram