Wróć

Start restrukturyzacji ST3 Offshore– szansa wyjścia na prostą

08.11.2017

Wniosek nowego Zarządu ST3 Offshore o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zyskał akceptację Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum. Zarząd spółki niezwłocznie wycofał wniosek o upadłość złożony przez swoich poprzedników. Oznacza to formalną możliwość wdrożenia programu naprawczego i ustabilizowania sytuacji spółki.

Wydana w ostatnim tygodniu października decyzja sądu pozwala na normalną działalność firmy. To dla nas bardzo dobra informacja - mówi prezes zarządu ST3 Offshore Andrzej Czech – Złożony przez obecny zarząd wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego został dobrze oceniony przez sąd, który przychylił się także do wyznaczenia zaproponowanego przez nas nadzorcy sądowego.

Nadzorca sądowy będzie czuwał nad przygotowaniem i realizacją postępowania układowego. Zostanie zaktualizowany i przedstawiony sądowi m.in. plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności. Firma jednak już na etapie rozpatrywania wniosku o restrukturyzację spłaciła 50% wymagalnych wierzytelności. Do osiągnięcia pełnej stabilizacji sytuacji spółki konieczne jest zawarcie układu z wierzycielami. Przyjęty układ pozwoli na systematyczne wywiązywanie się z pozostałych należności według ustalonych terminów i zasad oraz na kontynuowanie działalności w przyszłości, szczególnie w perspektywie lat 2020-2030, kiedy to planowane są znaczące inwestycje w farmy wiatrowe w rejonie Morza Północnego oraz Bałtyku, w tym budowa polskich farm wiatrowych.

Podpisane w ubiegłym miesiącu porozumienia z właścicielami i klientami ST3 Offshore otworzyły nowy rozdział w funkcjonowaniu fabryki. Dotychczasowy mniejszościowy właściciel  - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MARS - objął 80% udziałów w spółce i tym samym  przejął nad nią pełną kontrolę operacyjną.  W wyniku negocjacji z Dong Energy (Ørsted)– głównym zleceniodawcą spółki - ustalony został nowy harmonogram realizacji kontraktu. Prace postępują według ustalonego planu, a zakończenie kontraktu planowane jest na połowę przyszłego roku. Ponadto, objęcie kontroli operacyjnej nad ST3Offshore przez fundusz MARS ułatwi współpracę fabryki z sąsiadującymi spółkami – jednym z pierwszych działań w tym zakresie jest przywrócenie produkcji stoczniowej na Nabrzeżu Kaszubskim, z którego będzie korzystała MSR Gryfia. 

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram