Wróć

Bilfinger Mars Offshore rusza z produkcją. Pierwsze elementy popłyną do Anglii

23.11.2015

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie obiektów na terenie fabryki Bilfinger Mars Offshore. Oznacza to możliwość uruchomienia produkcji fundamentów morskich elektrowni wiatrowych. Pierwsze z nich trafią do duńskiego koncernu Dong Energy.

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych został złożony w pierwszej połowie listopada. Dołączono do niego komplet dokumentów, wymaganych ustawą Prawo budowlane (m.in. oryginał dziennika budowy, protokoły badań i sprawdzeń, dokumentację geodezyjną, potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy itd.). „Ostatnie tygodnie przed złożeniem wniosku to była bardzo intensywna praca całego naszego zespołu” – mówi Wacław Postoła, kierownik budowy Bilfinger Mars Offshore. „To ważny dla nas moment – kolejny kamień milowy w realizacji projektu za nami. Z dniem 20 listopada możemy pracować już w trybie produkcyjnym” – dodaje Przemysław Milczarek członek zarządu spółki.

Wydanie pozwolenia na użytkowanie było poprzedzone kontrolą Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. Potwierdziła ona m.in., że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym, a wbudowane wyroby budowlane są dopuszczone do obrotu w budownictwie.

Bilfinger Mars Offshore może zatem ruszyć z produkcją. Jako pierwsze powstaną platformy pośrednie (91 sztuk) dla duńskiego koncernu energetycznego Dong Energy. Z fabryki BMO w Szczecinie wypłyną konstrukcje o łącznej wadze ok. 30 000 t (22,500 t stali i 7,500 t żelbetu) i łącznej długości ponad 2 000 m. Platformy montowane będą na farmie Race Bank, u wybrzeży hrabstwa Norfolk (Anglia).

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie otrzymanie pozwolenia na użytkowanie malarni (trwają tam ostatnie prace wykończeniowe) i torowiska dla najwyższej w mieście, i jednej z najwyższych w Europie, suwnicy bramowej (ok. 120 m wysokości, z możliwością udźwigu do 1400 ton). Jej poszczególne elementy są obecnie składowane na placu przy fabryce. Niektóre z jej części składowych zostały już zmontowane – finał montażu i posadowienie jej przy nabrzeżu planowane jest na grudzień. 

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram