Wróć

Próby obciążeniowe na Moście Brdowskim

11.05.2015

Od 7 maja na Moście Brdowskim prowadzone były próby obciążeniowe, które pozwoliły sprawdzić stan techniczny konstrukcji.

– Tym samym finalizujemy pierwszą część projektu – mówi Jan Domański, project manager Mars Most Brdowski, spółki zarządzającej inwestycją. - W kolejnym etapie zbudowana zostanie droga łącząca most z infrastrukturą miasta. Jesienią każdy będzie miał możliwość wjazdu z ulicy Ludowej na wyspę Ostrów Brdowski.

Dzień pierwszy: próby statyczne

Pierwszego dnia odbyły się próby statyczne. Polegały one na obciążeniu mostu. Na przeprawę wjechały wypełnione piaskiem samochody. 

- Ciężarówki o masie 30 ton każda zostały ustawione w najbardziej newralgicznych miejscach, na każdym przęśle osobno, zgodnie ze schematem przewidzianym w projekcie. Za pomocą pomiarów geodezyjnych zbadano ugięcie rzeczywiste mostu.” – wyjaśnia Mirosław Skrzecz, dyrektor operacyjny Mars Most Brdowski.

Dzień drugi: próby dynamiczne

Próby dynamiczne pozwalają ocenić, jak konstrukcja mostu zareaguje na naprężenia właściwe dla ruchu miejskiego. Pojazdy przejeżdżały po moście z określoną prędkością, miały także do pokonania przeszkodę o wysokości 10 cm. Eksperci przeprowadzili również test, który wykaże, jak konstrukcja zachowuje  się podczas gwałtownego hamowania. Wyniki wszystkich pomiarów będą znane za około 2 tygodnie.

Nowa przestrzeń miejska

Położona w centralnej części Szczecina wyspa Ostrów Brdowski obecnie nie posiada połączenia drogowego z częścią lądową miasta. Łączność utrzymywana jest wyłącznie poprzez promy, co stwarza różnorodne ograniczenia.

Spółka Mars Most Brdowski realizuje projekt, dzięki któremu wyspa zostanie skomunikowana z lądem. W perspektywie inwestycja przyśpieszy rozwój terenów postoczniowych oraz pomoże zwiększyć zatrudnienie w tym rejonie. Harmonogram projektu zakłada, że wszystkie prace zostaną zakończone do września 2015 r.

Będący na ukończeniu trzyprzęsłowy most ma ponad 197 metrów długości, znajdują się na nim dwa pasy drogowe oraz chodnik dla ruchu pieszego, a sama konstrukcja stalowa pomalowana została na niebiesko. Most wybudowany został przez wybraną w drodze przetargu spółkę Skanska S.A.

W drugiej połowie roku prace zakończy również PRD Nowogard, której zadaniem jest wybudowanie drogi dojazdowej do mostu i przyłączenie jej do istniejącej infrastruktury przy ulicy Ludowej.

Projekt „Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, poddziałanie 1.3.3. Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin).

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram