Wróć

Srebro dla BMO

28.11.2014

Inwestycja realizowana przez Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o. – utworzenie zakładu produkcji fundamentów morskich elektrowni wiatrowych zdobyła 2. miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie”.  Doceniono w nim naszą organizację pracy na budowie i dbałość o jej bezpieczeństwo.

Inwestycja została zgłoszona do konkursu przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, wizytującego budowę i przeprowadzającego comiesięczne kontrole. W ocenie brano pod uwagę m.in. opracowanie i realizację planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zagospodarowanie placu budowy, koordynację oraz skuteczność nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp przez wszystkie podmioty działające na budowie. Wypadek ciężki, zbiorowy lub śmiertelny eliminował budowę z udziału w konkursie. W przypadku budowy na Ostrowie Brdowskim szczególnie chwalono opracowanie instrukcji bezpieczeństwa wykonywania robót dla wszystkich prac realizowanych przez wykonawców i podwykonawców oraz jednolity system tablic informujących o strefach niebezpiecznych.
Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy i Okręgowe Inspektoraty Pracy. Nagrody mają charakter honorowy, zostały wręczone podczas uroczystej gali 17 listopada 2014 r. w teatrze „Pleciuga" w Szczecinie. 
Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów oraz promocja wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy podczas realizacji inwestycji budowlanych. W efekcie ma to prowadzić do wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w naszym kraju.

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram