Wróć

MS TFI i Fundusz Rozwoju Spółek podpisały List intencyjny w sprawie przekazania Stoczni Szczecińskiej i Stoczni Remontowej „Gryfia” pod nadzór MGMiŻŚ.

17.06.2018

List intencyjny w sprawie przekazania nadzoru nad podmiotami stoczniowymi Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podpisali w piątek p.o. prezesa MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zarządzającego funduszem Mars Leszek Milczarek oraz prezes Funduszu Rozwoju Spółek Paweł Kolczyński. Fundusz Mars to większościowy udziałowiec obu stoczniowych spółek.

Patronujący uroczystemu podpisaniu Listu Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk  powiedział, że "Przemysł stoczniowy był niepełny, bo mieliśmy tylko i wyłącznie nadzór merytoryczny, nie byliśmy właścicielami – nazywając wprost – przemysłu stoczniowego. Ta branża znajdowała się w Ministerstwie Obrony Narodowej, w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, w związku z tym zawsze ten element nie był do końca zależny od nas". Dodał, że podpisanie Listu intencyjnego jest "elementem większego planu".

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej aktywa stoczniowe mają zostać przekazane w okresie dwóch i pół miesiąca na podstawie stosownej umowy. Cały proces ma się zakończyć do końca tego roku i w ten sposób sto procent aktywów stoczniowych znajdujących się w gestii Skarbu Państwa wejdzie w jurysdykcję naszego ministerstwa" - wyjaśnił Gróbarczyk.

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. powstała w wyniku połączenia dwóch zakładów, które od września 2013 r. prowadzą działalność operacyjną jako jedna spółka. Stocznia posiada dwa zakłady produkcyjne - w Szczecinie i Świnoujściu.

Stocznia Szczecińska (nazwę spółki zmieniono w grudniu 2017 roku z Szczeciński Park Przemysłowy) to spółka, która kontynuuje tradycje dawnej Stoczni Szczecińskiej Nowa, w której produkcję wstrzymano w styczniu 2009 r., ponieważ Komisja Europejska uznała, że udzielona wcześniej stoczniom w Gdyni i Szczecinie przez polski rząd pomoc publiczna była niezgodna z unijnym prawem. Spółka zarządza 45 ha z najważniejszą infrastrukturą stoczniową: halami produkcyjnymi, pochylniami, nabrzeżem i suwnicami.

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram