Wróć

Komunikat MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

31.07.2020

Zarząd MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., które zarządza MS Parasolowym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym informuje, że wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego zmniejszyła się do poziomu poniżej 2.500.000 zł. Spadek spowodowany jest złożeniem żądania odkupu jednostek uczestnictwa przez uczestnika. Towarzystwo nie przewiduje dalszej działalności Funduszu, o czym poinformowało w rocznym sprawozdaniu finansowym MS FIO za 2019 rok.

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram