Wróć

INFORMACJA O OTWARCIU LIKWIDACJI MS PARASOLOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

27.08.2020

Zarząd MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 27 sierpnia 2020 roku powziął informację o spadku wartości aktywów netto MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego poniżej 2 mln PLN. Tym samym nastąpiła przesłanka rozwiązania Funduszu z art. 246 ust. 1 punkt 4) Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz z art. 27 ust. 1 punkt 3) Statutu MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram