Wróć

OGŁOSZENIE nr 2 O ROZPOCZĘCIU LIKWIDACJI MS PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

24.09.2020

OGŁOSZENIE nr 2 O ROZPOCZĘCIU LIKWIDACJI

MS PARASOLOWY  FUNDUSZ  INWESTYCYJNY OTWARTY

 

ING Bank Śląski S.A. będący likwidatorem MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) z wydzielonymi subfunduszami:

a)    MS Stabilnego Dochodu

b)    MS Obligacji

działając na podstawie art. 27 Statutu Funduszu, jak również na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. z późniejszymi zmianami w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, ogłasza o rozpoczęciu likwidacji Funduszu.

 1. Likwidowanym funduszem jest MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

a) MS Stabilnego Dochodu

b) MS Obligacji

 1. Powodem rozwiązania jest spadek wartości aktywów netto MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego poniżej 2 mln PLN. Tym samym nastąpiła przesłanka rozwiązania Funduszu z art. 246 ust. 1 punkt 4) Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz z art. 27 ust. 1 punkt 3) Statutu MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
 2. Dniem rozpoczęcia likwidacji Funduszu jest 27 sierpnia 2020 r., a przewidywaną datą zakończenia 16 listopada 2020 r.
 3. Likwidatorem Funduszu jest ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34 (dalej „Likwidator”).
 4. Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji ostatniego, trzeciego ogłoszenia, którego publikacja nastąpi 8 października 2020 r., to jest do dnia 9 listopada 2020 r., przy czym decydująca jest data wpływu zgłoszenia do Likwidatora.
 5. Wszelkie zgłoszenia wierzytelności jak również inną korespondencję lub zapytania Likwidator przyjmuje na adres: ING Bank Śląski S.A., Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice z dopiskiem „fundusze MS” lub na adres mailowy : klienci.ms@ing.pl
 6. Zgodnie ze Statutem Funduszu, jest to drugie z trzech ogłoszeń publikowanych przez Likwidatora, informujące o otwarciu likwidacji i wzywające do zgłaszania wierzytelności.

Wróć

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

 • Mars - Pinterest
 • Mars - Youtube
 • Mars - Google+
 • Mars - Instagram