SKŁAD RADY NADZORCZEJ MS TFI

Adam Barbasiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat wpisany na listę adwokacką w Warszawie i Brukseli. Wspólnik kancelarii prawnej Cottyn Barbasiewicz i Łyś-Gorzkowska sp.k.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym. Posiada bardzo bogate doświadczenie w obsłudze relacji gospodarczych pomiędzy Polską i Belgią oraz w zakresie prawa nieruchomości; odpowiadał za kompleksową obsługę prawną szeregu projektów nieruchomościowych (biurowych, logistycznych, mieszkaniowych).  

Krzysztof Bączyk, Sekretarz Rady Nadzorczej 

Absolwent studiów na University of Navarra IESE Business School w Barcelonie, Advanced Management Program i Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad dziesięciu lat związany z energetyką. Posiada doświadczenie na stanowiskach Prezesa Zarządu, Wice-Prezesa Zarządu, Dyrektora Handlowego i Dyrektora Naczelnego. 

Robert Bury, Członek Rady Nadzorczej

Od 25 lat jest związany z rynkami finansowymi. Pracował jako Chief Dealer rynku pieniężnego i kapitałowego w Kredyt Banku S.A, następnie jako Kierownik Wydziału Zarządzania Aktywami i Pasywami w PKO BP S.A. oraz jako doradca ds. zarządzania aktywami i pasywami w mBanku S.A.

Posiada bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu bilansem banków, w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, zarządzaniu portfelem skarbowych papierów wartościowych i corporate bonds z wykorzystaniem instrumentów pochodnych.Specjalizuje się w zarządzaniu płynnością i ryzykiem rynkowym, w tym w szczególności ryzykiem stopy procentowej. Pełnił funkcję członka zarządu ACI Polska. Opracował i wdrożył regulamin indeksu POLONIA.

Studia magisterskie ukończył w 1990 r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom z zakresu metod wyceny spółki kapitałowej. 

Katarzyna Krawczyk, Członek Rady Nadzorczej

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram