ZARZĄD

ZARZĄD 

 

Robert Bury, Członek RN oddelegowany do pełnienia funkcji p.o. Prezesa Zarządu
 

 

Od 25 lat jest związany z rynkami finansowymi. Pracował jako Chief Dealer rynku pieniężnego i kapitałowego w Kredyt Banku S.A, następnie jako Kierownik Wydziału Zarządzania Aktywami i Pasywami w PKO BP S.A. oraz jako doradca ds. zarządzania aktywami i pasywami w mBanku S.A.

Posiada bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu bilansem banków, w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, zarządzaniu portfelem skarbowych papierów wartościowych i corporate bonds z wykorzystaniem instrumentów pochodnych.Specjalizuje się w zarządzaniu płynnością i ryzykiem rynkowym, w tym w szczególności ryzykiem stopy procentowej. Pełnił funkcję członka zarządu ACI Polska. Opracował i wdrożył regulamin indeksu POLONIA.

Studia magisterskie ukończył w 1990 r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom z zakresu metod wyceny spółki kapitałowej. 

 

 

Tomasz Jakubiak, Członek Zarządu

 Tomasz Jakubiak

 

Menadżer z ponad 25 letnim doświadczeniem w administracji państwowej oraz w zarządzaniu firmami o rożnym profilu działalności.

Przez wiele lat silnie związany z rynkiem medialnym oraz rynkiem badania opinii publicznej, gdzie pełnił funkcje członków zarządów i rad nadzorczych. Związany także z rynkiem kapitałowym począwszy od zarządzania wydawcą Gazety Giełdy „Parkiet” i dziennika „Rzeczpospolita”, poprzez aktywne pozyskiwanie inwestorów dla spółek giełdowych przy ofertach publicznych.

W ostatnich latach zdobył dodatkowo nieschematyczne doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym dużej spółki należącej do Grupy Kapitałowej PKN Orlen.

 

  Ryszard Haczek, Członek Zarządu
Ryszard Haczek

 

Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym na rynkach finansowych, ubezpieczeń, FMCG oraz w sektorze finansów publicznych.

Absolwent Wydziału Handlu, Transportu i Usług Akademii Ekonomicznej w Katowicach,  Wydziału Prawa Uniwersytetu  Śląskiego oraz Oxford Brookes University - Master of Business Administration (MBA). Doświadczenia z rynkiem finansowym rozpoczął już w 1989 r. w dziale Commodities amerykańskiego banku inwestycyjnego w Nowym Jorku. Autor prac : „Funkcjonowanie spółek w prawie brytyjskim i amerykańskim” oraz  „Wpływ relacji inwestorskich na kształtowanie się cen akcji”. Posiada doświadczenie w zakresie handlu zagranicznego, wprowadzania produktów na rynek, reorganizacji i rozwoju spółek, sprzedaży, marketingu i finansów oraz prowadził projekty rekrutacyjne, restrukturyzacyjne, szkoleniowe i budowania zespołów. Od początku swojej kariery zawodowej związany z projektami informatycznymi w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i administracji publicznej. Zasiadał w zarządach globalnych korporacji i spółek krajowych.

Przed dołączeniem do MS TFI pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej i przewodniczącego zespołu ds. nadzoru właścicielskiego.

 

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram