Aktualności

Rok

Miesiąc

Światowe Dni Morza |  Szczecin 2018
11.06.2018

Światowe Dni Morza to najważniejsze święto morskie Narodów Zjednoczonych. Tegoroczne obchody odbędą się w Polsce pod hasłem IMO70: Nasze dziedzictwo – Lepsza żegluga dla lepszej przyszłości

MARS Shipyards & Offshore na targach Posidonia 2018
05.06.2018

Pod szyldem Polish Maritime Industry po raz pierwszy w historii grupa Polskich firm z sektora gospodarki morskiej prezentuje się wspólnie na kluczowych europejskich targach branżowych Posidonia 2018. Pod Patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ambasady Polskiej w Atenach na najważniejszej tegorocznej imprezie wystawiają się grupa MARS Shipyards & Offshore, Port Gdańsk, Polski Rejestr Statków oraz Polskie Ratownictwo Okrętowe.

Próby modelowe lodołamaczy dla RZGW Gdańsk
17.04.2018

Morska Stocznia Remontowa Gryfia realizuje projekt budowy czterech lodołamaczy dla Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie – RZGW Gdańsk. Aktualnie na zlecenie stoczni prowadzone są badania modelowe dwóch prototypowych jednostek – lodołamacza liniowego oraz czołowego.

Fundusz MARS pozyskał inwestora branżowego dla Sefako
15.03.2018

15 marca 2018 r. Towarzystwo Finansowe Silesia, spółka nadzorowana przez Ministra Energii, nabyło Fabrykę Kotłów Sefako w Sędziszowie od Mars Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. W uroczystości wziął udział Pan Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu, Wiceminister Energii.