MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało założone w 2010 roku przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Od 2014 roku działamy w strukturach Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Jesteśmy instytucją finansową nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zajmujemy się tworzeniem funduszy inwestycyjnych oraz zarządzeniem nimi. W skład zespołu MS TFI S.A. wchodzą profesjonalni zarządzający, posiadający wnikliwą wiedzę na temat rynku kapitałowego oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji transakcji kapitałowy