MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia do klauzuli „TAJNE”

Korzyści płynące z posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia do klauzuli TAJNE:

  1. Możliwość udziału Spółki w postępowaniach, w których wymagany jest dostęp do informacji niejawnych:
    1. Zawarcie Umowy związanej z przetwarzaniem informacji niejawnych – dodatkowe wpływy finansowe,
    2. Udział w projektach naukowych i badawczych – podnoszenie potencjału spółki poprzez zwiększenie kwalifikacji i kompetencji pracowników.
  2. Wiarygodność spółki dla potencjalnych udziałowców i inwestorów – spółka jest sprawdzona przez właściwe służby,
  3. Prestiż spółki mogącej brać udział w postępowaniach na równi z innymi podmiotami posiadającymi zdolność do ochrony informacji niejawnych,
  4. Posiadanie w strukturze Spółki pracowników mających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” włącznie,
  5. Możliwość korzystania z doświadczenia innych Spółek przy realizacji wspólnych przedsięwzięć związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych.