ZARZĄD

Joanna Bryx-Ogrodnik

Prezes Zarządu

Piotr Broda

Członek Zarządu

skład rady nadzorczej ms tfi

ADAM BARBASIEWICZ

Przewodniczący Rady Nadzorczej

ROBERT BURY

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

PAWEŁ KURTYKA

Sekretarz Rady Nadzorczej