ZARZĄD

Maciej Spławski

Członek Zarządu

Robert Bury

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

skład rady nadzorczej ms tfi

ADAM BARBASIEWICZ

Przewodniczący Rady Nadzorczej

PAWEŁ KURTYKA

Sekretarz Rady Nadzorczej

ROBERT BURY

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Wróblewski

Członek Rady Nadzorczej