30.03.2023

Zmiana adresu spółki

Zarząd MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 28 marca 2023 roku uległ zmianie adres Spółki z dotychczasowego tj. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, na nowy adres: tj. al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

Zarząd MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 28 marca 2023 roku uległ zmianie adres Spółki z dotychczasowego tj. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, na nowy adres: tj. al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa